Một số hình ảnh tại Hội thảo Chuyên đề Chuyển đổi số tại tỉnh Đắk Lắk

Nguồn: daklak.gov.vn