Trục liên thông kết nối

Cho phép quản lý liên thông kết nối cho tất cả các loại dịch vụ (liên thông văn bản, liên thông hồ sơ), phần mềm khác nhau và không phân biệt nền tảng…

Xem thêm

Trung tâm hành chính công

Cải cách hành chính luôn là nhu cầu bức thiết của các cơ quan nhà nước. Trong đó, xây dựng Trung tâm Phục vụ Hành chính công giúp điều hành, đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin và hướng dẫn, giám sát, đôn đốc, tổng hợp kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh/thành phố và một số cơ quan của Trung ương được tổ chức đặt tại địa phương…

Xem thêm

Cổng thông tin điện tử

Cổng thông tin điện tử được xây dựng nhằm tạo nên một đầu mối tập trung thông tin và dịch vụ (hành chính công một cửa giao tiếp với người dân) và cung cấp các thông tin trực tuyến phục vụ cho toàn thể người dân, tổ chức và doanh nghiệp trong Tỉnh.

Xem thêm

Lĩnh vực hoạt động

TADA LABS được thành lập bởi đội ngũ kỹ sư dày dặn kinh nghiệm trên 20 năm, hoạt động trên nhiều lĩnh vực và công nghệ khác nhau. TADA LABS cung cấpcác hệ thống phần mềm quản trị, hạ tầng công nghệ cho khối cơ quan nhà nước và tư nhân