Giới thiệu

Cổng thông tin nghiệp vụ hay còn gọi là Cổng thông tin điện tử được xây dựng nhằm tạo nên một đầu mối tập trung thông tin và dịch vụ (hành chính công một cửa giao tiếp với người dân) và cung cấp các thông tin trực tuyến phục vụ cho toàn thể người dân, tổ chức và doanh nghiệp trong Tỉnh.

Cổng thông tin điện tử đóng vai trò quan trọng như là điểm qui tụ các thành tố thông tin trong hệ thống thông tin các đơn vị, giúp dễ dàng khai thác thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Cổng thông tin với sự hỗ trợ tích hợp dịch vụ sẽ nâng cao tính chuyên nghiệp và mở ra khả năng tiếp xúc với chính quyền của công dân được dễ dàng và thuận lợi. Giúp người dân có nhiều cơ hội thực hiện các giao tiếp với CQNN trong một không gian và thời gian không giới hạn.

Cổng thông tin điện tử sẽ giới thiệu và cung cấp thông tin về các thế mạnh và tiềm năng, tiềm lực về kinh tế của Tỉnh cho các nhà đầu tư, cho các tổ chức, cá nhân trong tỉnh, trong cả nước và các nước khác trên thế giới. Đồng thời, cổng thông tin điện tử cũng tạo ra một kênh giao tiếp giữa các tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư với chính quyền các cấp trong tỉnh qua mô hình dịch vụ công trực tuyến một cách đầy đủ, minh bạch và thông thoáng.

Đối tượng phục vụ của Cổng thông tin điện tử bao gồm toàn thể người dân, các tổ chức kinh doanh trên địa bàn Tỉnh, các Sở ban ngành, Thành phố/ huyện thuộc Tỉnh, khách du lịch, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Mục tiêu

Cổng thông tin điện tử sẽ tạo kênh thông tin chính thức của UBND Tỉnh để phổ biến các thông tin hoạt động, phương hướng phát triển, chính sách và các hướng dẫn thủ tục hành chính của Chính quyền Tỉnh Bình Định đến người dân và các tổ chức, cá nhân quan tâm.

Cổng thông tin điện tử sẽ tạo ra một môi trường để người dân, doanh nghiệp có thể tiếp cận các thông tin của Chính quyền; hiểu rõ và tuân thủ các quy định, chính sách nhà nước; đóng góp các ý kiến cho các chính sách điều hành của Tỉnh cũng như ghi nhận các phản ánh tình trạng những nhiễu các bộ công chưc khi tiếp dân.

Cổng thông tin điện tử như là một hệ thống thông tin tích hợp, trong đó các đơn vị của Tỉnh (Sở ban ngành, Thành phố/ huyện) có thể tham gia vào hệ thống như là các thành viên cung cấp tin tức và hoạt động của các đơn vị mình, các hướng dẫn thủ tục đang áp dụng tại các đơn vị và cùng nhau xây dựng Cổng thông tin điện tử hướng dịch vụ. Thông tin chỉ tập trung “1 cửa” tại Cổng thông tin điện tử của Tỉnh. Như vậy Cổng thông tin điện tử phải là điểm truy cập chính đến tất cả các website của các cơ quan quản lý hành chính khác trong Tỉnh.

Cổng thông tin điện tử sẽ từng bước tạo ra thói quen làm việc mới trong mọi hoạt động quản lý, điều hành của lãnh đạo, hoặc hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của chuyên viên trên cơ sở sử dụng các thông tin điện tử. Hỗ trợ và thúc đẩy tiến trình tin học hóa quản lý hành chính nhà nước của tỉnh, phục vụ đắc lực cho việc thực hiện cải cách hành chính ở tỉnh theo sự chỉ đạo của Chính phủ.

Chức năng của Cổng thông tin điện tử cần phải đạt các mục tiêu cơ bản sau:

– Cung cấp thông tin và các dịch vụ công cho người dân (G2C)

– Cung cấp thông tin và các dịch vụ công cho doanh nghiệp (G2B)

– Cung cấp và trao đổi thông tin giữa các CQNN (G2G).

– Làm đầu mối duy nhất ( điểm truy cập “một cửa” ) của Bộ, Tỉnh về thông tin, dịch vụ của CQNN.

– Thống nhất các nội dung thông tin và dịch vụ thông tin trên cổng, bảo đảm cổng đóng vai trò tích hợp và trao đổi thông tin giữa các hệ thống thông tin điện tử.