THUÊ TRỌN GÓI CHO 32 ĐƠN VỊ

GIÁ THUÊ TRONG NĂM ĐẦU TIÊN: 899.400.000 VND / 1 năm

– Khởi tạo Cổng thông tin của 32 đơn vị bao gồm: UBND tỉnh, Sở/Ngành, UBND cấp huyện và các thành viên đơn vị khác.

– Cổng chính của UBND tỉnh được xây dựng cả hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.

– Cán bộ phụ trách được đào tạo nâng cao, vận hành, sử dụng Cổng thông tin điện tử một cách hiệu quả.

– Xây dựng trang thông tin Giấy mời họp được tích hợp trên Cổng thông tin của UBND tỉnh.

– Cho phép chuyển đổi toàn vẹn cơ sở dữ liệu từ Cổng cũ sang Cổng mới.

– Đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí.

GIÁ THUÊ CHO CÁC NĂM TIẾP THEO: 287.200.000 VND / 1 năm

– Thuê, vận hành phần mềm Cổng thông tin và hỗ trợ kỹ thuật của 32 đơn vị bao gồm: thay đổi, thêm mới chức năng và giao diện phần mềm Cổng thông tin.

– Cung cấp máy chủ lưu trữ dữ liệu Cổng thông tin (gồm thuế VAT 10%).