THUÊ TRỌN GÓI CHO 100 ĐƠN VỊ

GIÁ THUÊ TRONG NĂM ĐẦU TIÊN: 2.999.000.000 VND / 1 năm

– Khởi tạo Cổng thông tin của 100 đơn vị bất kỳ trong tỉnh.

– Cổng chính của UBND tỉnh được xây dựng cả hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.

– Cán bộ phụ trách được đào tạo nâng cao, vận hành, sử dụng Cổng thông tin điện tử một cách hiệu quả.

– Xây dựng trang thông tin Giấy mời họp được tích hợp trên Cổng thông tin của UBND tỉnh.

Cho phép chuyển đổi toàn vẹn cơ sở dữ liệu từ Cổng cũ sang cổng mới.

– Đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí.

GIÁ THUÊ CHO CÁC NĂM TIẾP THEO: 897.500.000 VND / 1 năm

– Thuê, vận hành phần mềm Cổng thông tin và hỗ trợ kỹ thuật của 100 đơn vị bao gồm: thay đổi, thêm mới chức năng và giao diện phần mềm Cổng thông tin.

– Cung cấp máy chủ lưu trữ dữ liệu Cổng thông tin(gồm thuế VAT 10%).