Trục liên thông kết nối

Phần mềm trục liên thông kết nối là giải pháp liên thông kết nối được khảo sát, nghiên cứu, xây dựng và phát triển. Giải pháp Phần mềm trục liên thông kết nối được phát triển trên phương pháp tích hợp các nền tảng ESB, dịch vụ lưu trữ, dịch vụ chứng thực và làm cho các dịch vụ, nền tảng này hoạt động một cách trơn tru (smooth), ổn định (stable) với hiệu suất cao.

Phần mềm trục liên thông kết nối là một hệ thống thông tin được thiết kế độc lập nhằm mục đích cho phép các ứng dụng, dịch vụ phần mềm khác nhau; với nhiều kiến trúc, nền tảng và chuẩn giao tiếp khác nhau trên các hệ điều hành khác nhau có thể liên kết trao đổi thông tin với nhau. Hệ thống cung cấp những kênh truyền dữ liệu, trên các kênh đó dữ liệu được đảm bảo toàn vẹn và an toàn đồng thời có thể chuyển đổi thành nhiều dữ liệu đích cho các dịch vụ khác nhau khai thác.

Đồng thời hệ thống cung cấp khả năng thông báo (notification) cho các dịch vụ đích nhằm làm cho dịch vụ đích có thể chủ động trong việc nhận và xử lý thông tin liên thông. Mặt khác, hệ thống được thiết kế để có khả năng đáp ứng cao, ổn định và mở rộng một cách dễ dàng nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng nhiều số lượng kết nối hoặc khả năng tăng số lượng kết nối trong phạm vi hẹp trong những thời điểm nhất định (giờ cao điểm).

Nền tảng liên thông kiến trúc bus (ESB).

– Dịch vụ thông báo thời gian thực.

– Dịch vụ chứng thực.

– Dịch vụ lưu trữ.